ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην Κρήτη παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς των παραϊατρικών επαγγελμάτων, που έχουν σαν αντικείμενο τον άνθρωπο και την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν μέσα από μεθόδους χειροπρακτικής, φυσικοθεραπείας, βελονισμού, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και διαιτολογίας.

Τα Κρητικά κέντρα που ασχολούνται με τις παραϊατρικές επιστήμες αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις του εξειδικευμένου προσωπικού τους με στόχο να εδραιώσουν την παρουσία τους στην τοπική κοινωνία, αλλά και στους επισκέπτες από άλλα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Έμπειροι και καλά εκπαιδευμένοι λογοθεραπευτές κυρίως στις μεγάλες πόλεις του νησιού βοηθούν παιδιά από όλη τη χώρα με προβλήματα στην εκφορά λόγου. Με προχωρημένες τεχνικές, τα παιδιά μπορούν να ενισχυθούν και να ενταχθούν επιτυχώς στο κοινωνικό και σχολικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, εργοθεραπευτές διευκολύνουν την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων με νοητική υστέρηση, αξιοποιώντας πρωτοποριακές μεθόδους και διεργασίες.

Η Κρήτη διατηρεί παράδοση και σε υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και βελονισμού. Έμπειροι χειροπρακτικοί βοηθούν στην αποκατάσταση κινητικών δυσλειτουργιών, ενώ επιστημονικά καταρτισμένοι βελονιστές βασισμένοι σε σύγχρονες τεχνικές βοηθούν τους ασθενείς να ανακουφιστούν.